Jong Rabo

Auteur: Mike van Bussel, Springtij*

Woensdag ochtend heeft een groep Jong Rabo leden met een groot innovatie hart Bart Leurs aan de tand gevoeld. Bart deelde zijn toekomstdromen met ons, waarin Moonshots overbodig zijn geworden, net als zijn eigen functie! Innoveren is niet iets van een afdeling. Innovatie raakt ons allemaal en het wordt meer en meer door iedereen binnen onze mooie organisatie omarmd. Bart gaf zelfs aan dat Jong Rabo, maar ook zeker onze leden vaker de status quo mogen challengen. Voel je daarbij gesteund door Bart en de rest van de groepsdirectie om aandacht te eisen voor jouw innovatieve ideeën. Samen moeten we het waar maken. 

De nieuwe structuur van de Digitale Hub is ook tijdens deze sessie onder de loep genomen met zijn Tribes, Squads en Chapters. Het doel van deze structuur? Zorgen dat de juiste mensen vroegtijdig in de ontwikkeling hun input kunnen leveren. Dat we elkaar weten te vinden, eigenaarschap durven nemen en ook daadwerkelijk kunnen leren van de fouten die we maken. 

De verschillende horizonnen krijgen veel aandacht en moeten ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst. Daarbij moeten we ons niet vergelijken met de andere banken, maar moeten we kijken of we voldoende voortgang maken met ons eigen plan. Communicatie is daarbij cruciaal en gaat daarom extra aandacht krijgen. 

Al met al een leerzame sessie voor alle aanwezigen. Een mooi stukje samenwerking tussen de Innovatie- en klankbordcommissie. 

Dank aan alle aanwezigen! 

Innoveren en klankborden met Bart Leurs

"Mijn lidmaatschap bij Jong Rabo was een bijzonder grote meerwaarde in mijn Rabobankcarrière.
De door mij gevolgde activiteiten bij Jong Rabo waren altijd energizing”

Femke Oude Geerdink – Voormalig Commissielid Jong Rabo