Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit zes jonge mensen die allen werkzaam zijn binnen verschillende bedrijfsonderdelen van Rabobank. De bestuursleden zijn de verbindende factor tussen Rabobank Groep, de commissies, leden en externe partijen. Daarnaast hanteren zij een langetermijnvisie om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Zij beogen kwaliteit, vernieuwing, professionalisering en creativiteit te bevorderen en stimuleren verbinding in de breedste zin van het woord.

Seline de Groot – Voorzitter

Seline is de stem van onze vereniging binnen de Rabobank. Met haar passie voor Jong Rabo zorgt ze dat we blijven opstaan voor jonge medewerkers binnen de bank. Ook is ze verantwoordelijk voor het behalen van onze jaarlijkse speerpunten en werkt ze aan het verder professionaliseren van de vereniging. Het uiteindelijke doel? Hoe positioneren we onszelf en hoe zorgen we ervoor dat de Rabobank niet meer om ons heen kan?

Seline.de.Groot@rabobank.nl
LinkedIn


Sasja van Ravens – Secretaris

 

Als secretaris is Sasja de rechterhand van het bestuur. Zij houdt toezicht op gemaakte speerpunten, lopende activiteiten en relevante verplichtingen van het bestuur. Met haar enthousiasme voor de vereniging is Sasja verantwoordelijk voor het ledenbestand en het eerste aanspreekpunt van het bestuur voor alle geïnteresseerde, nieuwe en bestaande leden.

Sasja.van.Ravens@rabobank.nl
LinkedIn


Paul Dijkstra – Penningmeester

Paul is verantwoordelijk voor de financiën. Hij zorgt hiervoor met steun van de groepsdirectie. Zo brengt hij de bijdragen van ons leden in kaart en bepaalt hij de structuur. Op deze manier blijft het mogelijk om actuele en nieuwe activiteiten aan te bieden aan alle leden.

Paul.Dijkstra@rabobank.com
LinkedIn


Moniek Schoenmaker – Activiteitencoördinator

Als Bestuurslid Activiteitencoördinator is Moniek verantwoordelijk voor de gave en inspirerende activiteiten die Jong Rabo organiseert. Hierbij stimuleren we een breed palet aan activiteiten door het gehele jaar, door het gehele land en goed bereikbaar en waardevol voor alle Jong Rabo leden. Daarnaast zorgt zij voor de werving van en verbinding met actieve leden. Haar uiteindelijke doel is commissies optimaal te ondersteunen, uit te dagen en te verbinden zodat zij zich volledig kunnen bezighouden met het organiseren van mooie activiteiten.

Moniek.Schoenmaker@Rabobank.com
LinkedIn


Jessica White – Communicatie

Communicatie is cruciaal voor de sfeer, professionalisering en betrokkenheid binnen de vereniging. Het bepaalt hoe wij ons binnen de Rabobank positioneren als vereniging. Hier is Jessica voor verantwoordelijk. Daarbij hoort zowel creativiteit als consistente vernieuwing. Dit is nodig om nu en in de toekomst de vereniging verder te professionaliseren. Voor alles rondom ons merk, de communicatie- en marketingrichtlijnen kun je bij Jessica terecht.

Jessica.White@rabobank.nl
LinkedIn


Karin Hereijgers – Externe Betrekkingen

 

Als bestuurslid Externe Betrekkingen vertegenwoordigt Karin Jong Rabo binnen én buiten de Rabobank bij bijvoorbeeld de diversiteitsnetwerken en het jongerenforum. Zij houdt de bestaande contacten met onze partners, maar legt ook nieuwe contacten met andere bedrijven. Dit doen we met nieuwe samenwerkingen en het delen van kennis (met andere jongerenverenigingen en professionals binnen en buiten het financiële sector). Heb je mooie ideeën die je onder de aandacht wil brengen? Wil je samenwerken met Jong Rabo of in contact komen met andere bedrijven of jongerenverenigingen (van bedrijven)? Neem dan contact op met Karin!

Karin.Hereijgers@rabobank.nl
LinkedIn

"Door onze leden in contact te brengen met jongeren van andere verenigingen worden ze uitgedaagd om out of the box te denken,
dat resulteert in leerzame multidisciplinaire bijeenkomsten met een prachtige dynamiek!”

Yannick de Rooij – Voormalig voorzitter Jong Rabo