Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit zes jonge mensen die allen werkzaam zijn binnen verschillende bedrijfsonderdelen van Rabobank. De bestuursleden zijn de verbindende factor tussen Rabobank Groep, de commissies, leden en externe partijen. Daarnaast hanteren zij een langetermijnvisie om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Zij beogen kwaliteit, vernieuwing, professionalisering en creativiteit te bevorderen en stimuleren verbinding in de breedste zin van het woord.

Sasja van Ravens – Voorzitter

Sasja is de stem van Jong Rabo. Ze geeft young professionals een podium, is verantwoordelijk voor de jaarlijkse speerpunten en verbindt (potentiële) leden aan onze vereniging. Ze weet wat er speelt en zorgt dat we impact maken. Om zo de vereniging verder te professionaliseren en het verschil te maken voor jonge collega’s binnen Rabobank.
Wat de uitdagingen zijn voor komend jaar? Het vergroten van onze zichtbaarheid, het versterken van de betrokkenheid van onze leden en het levend houden van het netwerk in een wereld waarin fysiek bij elkaar komen niet vanzelfsprekend is.

Sasja.van.Ravens@rabobank.nl
LinkedIn


Gino Adriaansen – Secretaris

Als secretaris is Gino de rechterhand van het bestuur. Hij houdt toezicht op gemaakte speerpunten, lopende activiteiten en relevante verplichtingen van het bestuur. Met zijn enthousiasme voor de vereniging is Gino verantwoordelijk voor het ledenbestand en het eerste aanspreekpunt van het bestuur voor alle geïnteresseerde, nieuwe en – uiteraard ook – de andere bestaande leden.

Gino.Adriaansen@rabobank.nl
LinkedIn


Paul Dijkstra – Penningmeester

Paul is verantwoordelijk voor de financiën. Hij zorgt hiervoor met steun van de groepsdirectie. Zo brengt hij de bijdragen van ons leden in kaart en bepaalt hij de structuur. Op deze manier blijft het mogelijk om actuele en nieuwe activiteiten aan te bieden aan alle leden.

Paul.Dijkstra@rabobank.com
LinkedIn


Jessica White – Communicatie

Communicatie is cruciaal voor de sfeer, professionalisering en betrokkenheid binnen de vereniging. Het bepaalt hoe wij ons binnen de Rabobank positioneren als vereniging. Hier is Jessica voor verantwoordelijk. Daarbij hoort zowel creativiteit als consistente vernieuwing. Dit is nodig om nu en in de toekomst de vereniging verder te professionaliseren. Voor alles rondom ons merk, de communicatie- en marketingrichtlijnen kun je bij Jessica terecht.

Jessica.White@rabobank.nl
LinkedIn


Ylona Mak – Externe Betrekkingen

Als bestuurslid Externe Betrekkingen vertegenwoordigt Ylona Jong Rabo binnen én buiten de Rabobank. Zo houdt ze bijvoorbeeld contact met bestaande partners (o.a. VCP, ICA, We Share Talent, AmCham en interne diversiteitsnetwerken) maar legt ook nieuwe contacten met andere partijen. Door kennis en kracht te delen met andere Young Professionals vergroten we onze stem binnen het bedrijfsleven. Heb je mooie ideeën die je onder de aandacht wil brengen? Wil je samenwerken met Jong Rabo of in contact komen met andere bedrijven of jongerenverenigingen (van bedrijven)? Neem dan contact op met Ylona!

Ylona.Mak@rabobank.nl
LinkedIn

“Ik ben ontzettend trots op de vereniging die er nu staat;
passievolle, gedreven mensen die gaan voor hún organisatie en daarmee (Jong) Rabo uniek maken!”

Marijke Klaver – Voormalig voorzitter Jong Rabo