Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit zes jonge mensen die allen werkzaam zijn binnen verschillende bedrijfsonderdelen van Rabobank. De bestuursleden zijn de verbindende factor tussen Rabobank Groep, de commissies, leden en externe partijen. Daarnaast hanteren zij een langetermijnvisie om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Zij beogen kwaliteit, vernieuwing, professionalisering en creativiteit te bevorderen en stimuleren verbinding in de breedste zin van het woord.

Yasmine Smit – Voorzitter

Yasmine is de stem van Jong Rabo. Ze geeft young professionals een podium, is verantwoordelijk voor de jaarlijkse speerpunten en verbindt (potentiële) leden aan onze vereniging. Ze weet wat er speelt en zorgt dat we impact maken. Om zo de vereniging verder te professionaliseren en het verschil te maken voor jonge collega’s binnen Rabobank.
Wat de uitdagingen zijn voor komend jaar? Het vergroten van onze zichtbaarheid, het versterken van de betrokkenheid van onze leden en het levend houden van het netwerk in een wereld waarin fysiek bij elkaar komen niet vanzelfsprekend is.

Yasmine.Smit@rabobank.com  


Tim Vonk – Secretaris

Als secretaris is Tim de rechterhand van het bestuur. Hij houdt toezicht op gemaakte speerpunten, lopende activiteiten en relevante verplichtingen van het bestuur. Met zijn enthousiasme voor de vereniging is Tim verantwoordelijk voor het ledenbestand en het eerste aanspreekpunt van het bestuur voor alle geïnteresseerde, nieuwe en – uiteraard ook – de andere bestaande leden. Voel je vrij om hem te benaderen. 

Tim.Vonk@rabobank.nl 


Tim van Oort – Penningmeester

Tim is verantwoordelijk voor de financiën. Hij zorgt hiervoor met steun van de groepsdirectie. Zo brengt hij de bijdragen van ons leden in kaart en bepaalt hij de structuur. Op deze manier blijft het mogelijk om actuele en nieuwe activiteiten aan te bieden aan alle leden.

Tim.van.Oort@rabobank.nl 

 

Luuk Willems, Frederique Visser & Patrick Gerritsen - Algemeen bestuursleden

Onze algemene bestuursleden dragen bij aan het reilen en zeilen van de verenigingen. Denk hierbij aan de commissies die jaarlijks zo'n 70 activiteiten organiseren.
Ook staan Luuk, Frederique en Patrick in contact staan met interne afdelingen voor bijvoorbeeld samenwerkingen, maar ook de externe relaties zoals organisaties die impact maken in de samenleving en bijvoorbeeld jongerenafdelingen van andere bedrijven. 
Ideeën? of wil je een keer sparren? Contact hen gerust.

Luuk.Willems@rabobank.nl

Frederique.Visser@rabobank.nl 

Patrick.Gerritsen@rabobank.nl 

 

 

"Empowerment van onze leden hebben we laten zien door hen een podium te geven en de klankbordrol als vereniging te versterken. Op die manier dragen wij bij aan de ontwikkeling van Rabobank én die van onze leden.”

Marijke Klaver – Voormalig voorzitter Jong Rabo