Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit zes jonge mensen die allen werkzaam zijn binnen verschillende bedrijfsonderdelen van Rabobank. De bestuursleden zijn de verbindende factor tussen Rabobank Groep, de commissies, leden en externe partijen. Daarnaast hanteren zij een langetermijnvisie om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Zij beogen kwaliteit, vernieuwing, professionalisering en creativiteit te bevorderen en stimuleren verbinding in de breedste zin van het woord.

Patrick Gerritsen – Voorzitter

Patrick is de stem van Jong Rabo. Hij geeft young professionals een podium, is verantwoordelijk voor de jaarlijkse speerpunten en verbindt (potentiële) leden aan onze vereniging. Hij weet wat er speelt en zorgt dat we impact maken. Om zo de vereniging verder te professionaliseren en het verschil te maken voor jonge collega’s binnen Rabobank.
Wat de uitdagingen zijn voor komend jaar? Het vergroten van onze zichtbaarheid, het versterken van de betrokkenheid van onze leden en het levend houden van het netwerk in een wereld waarin fysiek bij elkaar komen niet vanzelfsprekend is.

Patrick.gerritsen@rabobank.nl


Yasmine Smit - Activiteitencoördinator

Yasmine is onze Activiteitencoördinator en draagt zorg voor de commissies die alle activiteiten gedurende het jaar organiseren. Denk aan het plannen van de activiteiten, de werving van commissieleden, maar natuurlijk ook sparren met de commissies. Voor vragen over activiteiten of commissieleden kan je het beste bij Yasmine zijn.

Yasmine.smit@rabobank.com


Frederique Visser – Secretaris

Als secretaris is Frederique de rechterhand van het bestuur. Zij houdt toezicht op gemaakte speerpunten, lopende activiteiten en relevante verplichtingen van het bestuur. Met haar enthousiasme voor de vereniging is Frederique verantwoordelijk voor het ledenbestanden het eerste aanspreekpunt van het bestuur voor alle geïnteresseerde, nieuwe en – uiteraard ook – de andere bestaande leden. Voel je vrij om haar te benaderen. 

Secretaris@jongrabo.nl


Tim van Oort – Penningmeester

Tim is verantwoordelijk voor de financiën. Hij zorgt hiervoor met steun van de groepsdirectie. Zo brengt hij de bijdragen van ons leden in kaart en bepaalt hij de structuur. Op deze manier blijft het mogelijk om actuele en nieuwe activiteiten aan te bieden aan alle leden.

Tim.van.Oort@rabobank.nl 


Job van Merode - Interne & Externe Relaties

YoungRabo zoekt samenwerkingen binnen de Rabobank maar ook daar buiten. Job zorgt er voor dat we de bestaande relaties onderhouden en bekijkt welke nieuwe relaties waardevol kunnen zijn voor onze leden. Ben je nieuwsierig of wil je meer weten? Schroom niet om Job te contacten

Job.van.Merode@rabobank.com


Luuk Willems - Algemeen bestuurslid

Omdat niet al onze werkzaamheden gespecificeerd kunnen worden is Luuk onze Algemeen Bestuurslid. Dit betekent dat hij de binnen het bestuur veel verschillende taken oppakt en inspringt daar waar het bestuur handen voor nodig heeft. Wij denken dat dit ook bijdraagt aan een duurzamere werkverdeling voor het bestuur van YoungRabo.  

Luuk.Willems@rabobank.nl

“Jong Rabo is zo lekker één!”

Eric Saris – Directeur Organisatieontwikkeling, Performance & Strategie