Jong Rabo

Auteur: Grietje Varwijk, Regiocommissie Noord

Dinsdag 20 februari mochten Jong Rabo-leden meedenken over de invulling van het partnership tussen de Noordelijke Rabobanken en de Dairy Academy Oenkerk. 

Vorig jaar heeft Jong Rabo een bedrijfsbezoek gebracht aan de Dairy Academy in Oenkerk en sinds december 2017 zijn de noordelijke Rabobanken en de Dairy Academy een partnership aangegaan. Het gaat om een partnership voor vijf jaar, waarbij de bank en de academy elkaar gaan versterken in kennis, netwerken en innovatieve oplossingen voor de melkvee- en zuivelsector.

Het is dan ook een mooi vervolg dat Jong Rabo mee mag denken over de invulling van deze samenwerking. Het was een inspirerende brainstormsessie. Na een rondleiding over het melkveebedrijf en de kaasmakerij, zijn er tijdens de brainstormsessie veel creatieve ideeën de revue gepasseerd die passen in de vier pijlers van ons Banking for Food-programma.

Te denken valt bijvoorbeeld aan slimmere samenwerking in de keten en verbeteren van ondernemerschap, maar de ideeën werden ook breder getrokken naar beleving en kennis delen met diverse klantengroepen, waarbij de koe met een GoPro zeker een ‘out of the box’ idee was.

Het was een geslaagde middag!

Een koe met een GoPro: de toekomst van de melkveehouderij?

“Iedereen heeft een netwerk nodig om je door het leven te brengen. Jong Rabo is niet alleen een netwerk waar je leert, maar waar je ook een toekomst opbouwt. Hier heb je voor de rest van je leven wat aan, zowel tijdens als na je Rabobankcarrière.”

Berry Marttin - lid raad van bestuur Rabobank