Geschiedenis

Oprichting

In 1996 maken Jan Kees Prins en Pim Jansen van Rabobank International kennis met jongerenverenigingen van collega-banken. Zij merken op dat Rabobank nog geen vergelijkbare vereniging heeft en besluiten er zelf een op te richten. Het eerste fundament voor Jong Rabo is gelegd!

Uiteindelijk wordt na veel vergaderen het startschot gegeven voor de oprichting. Op donderdag 16 oktober 1997 vindt de eerste officiële bijeenkomst plaats, met als titel 'Toekomst door samenspel'. Tijdens deze bijeenkomst is de toenmalige bestuursvoorzitter van de Rabobank groep, heer drs. H.H.F. Wijfels, aanwezig als belangstellend toehoorder. Jong Rabo is geboren!

Vervolg

In de jaren daarna hebben bestuurders en (actieve) leden er met hard werken en veel enthousiasme voor gezorgd dat Jong Rabo uit is gegroeid tot een professionele vereniging met meer dan 1.500 leden. Mede dankzij het toenemende aantal alumni, heeft Jong Rabo een breed draagvlak gecreëerd binnen Rabobank.

"Door onze leden in contact te brengen met jongeren van andere verenigingen worden ze uitgedaagd om out of the box te denken,
dat resulteert in leerzame multidisciplinaire bijeenkomsten met een prachtige dynamiek!”

Yannick de Rooij – Voormalig voorzitter Jong Rabo