Geschiedenis

Oprichting

In 1996 maken Jan Kees Prins en Pim Jansen van Rabobank International kennis met jongerenverenigingen van collega-banken. Zij merken op dat Rabobank nog geen vergelijkbare vereniging heeft en besluiten er zelf een op te richten. Het eerste fundament voor Jong Rabo is gelegd!

Uiteindelijk wordt na veel vergaderen het startschot gegeven voor de oprichting. Op donderdag 16 oktober 1997 vindt de eerste officiële bijeenkomst plaats, met als titel 'Toekomst door samenspel'. Tijdens deze bijeenkomst is de toenmalige bestuursvoorzitter van de Rabobank groep, heer drs. H.H.F. Wijfels, aanwezig als belangstellend toehoorder. Jong Rabo is geboren!

Vervolg

In de jaren daarna hebben bestuurders en (actieve) leden er met hard werken en veel enthousiasme voor gezorgd dat Jong Rabo uit is gegroeid tot een professionele vereniging met meer dan 1.500 leden. Mede dankzij het toenemende aantal alumni, heeft Jong Rabo een breed draagvlak gecreëerd binnen Rabobank.

“Iedereen heeft een netwerk nodig om je door het leven te brengen. Jong Rabo is niet alleen een netwerk waar je leert, maar waar je ook een toekomst opbouwt. Hier heb je voor de rest van je leven wat aan, zowel tijdens als na je Rabobankcarrière.”

Berry Marttin - lid raad van bestuur Rabobank