Jong Rabo

Auteur: Karin van Tongerlo, Branding Commissie

Jong Rabo wordt bijzonder lid van de VCP en is zo in staat om deel te nemen in het landelijk sociaal-economische overleg, zoals de SER en StvdA. Daarnaast ontdekken de young professionals graag de polder om uiteindelijk een volwaardig gesprekspartner te zijn bij arbeidsonderhandelingen in hun eigen bedrijf.

VCP blij met Jong Rabo

De VCP is enthousiast over de toetreding van en toekomstige samenwerking met Jong Rabo. Dit laat zien dat ook onder young professionals behoefte bestaat aan zeggenschap in het landelijke overleg. De VCP laat hiermee de stem van professionals nog duidelijker horen, ook zal Jong Rabo binnen de VCP Young Professionals een belangrijke rol spelen. Beide partijen kijken uit naar een constructieve samenwerking.

Brede horizon

Jong Rabo is een laagdrempelig netwerk binnen Rabobank Groep. De vereniging beoogt jonge medewerkers meer uit hun werk te laten halen en hun horizon te verbreden binnen het bankbedrijf. De verenging zorgt voor verbinding en helpt medewerkers met hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast draagt Jong Rabo bij aan organisatiethema’s en vormt zij een kritisch klankbord van de organisatie. De samenwerking met de VCP zorgt voor een aanvulling op hun activiteitenkalender.

Jong Rabo sluit zich aan bij de vakcentrale voor professionals (VCP)

"Door onze leden in contact te brengen met jongeren van andere verenigingen worden ze uitgedaagd om out of the box te denken,
dat resulteert in leerzame multidisciplinaire bijeenkomsten met een prachtige dynamiek!”

Yannick de Rooij – Voormalig voorzitter Jong Rabo