Jong Rabo

Auteur: Seline de Groot, Bestuur

Doe mee aan een onderzoek naar Job Craften

“De medewerker van de toekomst is een vitale vakman of –vrouw die continue bezig is zich te ontwikkelen”, aldus Janine Vos, directeur HR. Waar eerst voor veel mensen het geijkte pad was om te studeren en daarna te gaan werken, wordt het steeds meer een combinatie van studeren, werken en leren tegelijk. De bank biedt daarvoor diverse faciliteiten. Maar hoe zorg je er zelf voor dat je je continue ontwikkelt? Dat kan met Job Craften.

Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer medewerkers zelf het initiatief nemen om hun dagelijks werk aan te passen aan hun eigen behoeften. Dit ‘Job Craften’ kan op allerlei manieren gebeuren. Medewerkers kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden voor nieuwe projecten of activiteiten uitwisselen met collega’s. Een andere mogelijkheid is dat medewerkers het takenpakket op aanpassen zodat ze ervan kunnen leren. Dit ‘Werkplekleren’ levert vaak betere resultaten op dan het volgen van een formele cursus of opleiding. Rabobank wil meer inzicht krijgen in deze manier van Job Craften om deze wijze van ontwikkelen meer te stimuleren. Daarom nemen we deel aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd door Tonnie Wiggen-Valkenburg, promovenda aan de Open Universiteit. Aan het onderzoek doen Wij(s) Rabo, Jong Rabo en enkele lokale banken mee.

Wat vragen we van je
Het onderzoek bestaat uit 16 vragen in de vorm van stellingen. Het is de bedoeling dat je bij iedere stelling aangeeft in hoeverre deze op jou van toepassing is. Het invullen vergt 10 minuten. Je kunt de vragenlijst invullen in de periode van 5 maart tot en met 23 maart 2018. Klik op de link en vul meteen de vragenlijst in. De gegevens van dit wetenschappelijk onderzoek worden anoniem verwerkt. Bij voldoende respondenten wordt er een rapportage gemaakt als terugkoppeling over Jong Rabo leden. Jong Rabo roept je op om deel te nemen aan dit onderzoek, zodat we inzicht hebben in hoe Job Craften past in de toekomst van Jong Rabo.

Dank voor je medewerking!

Bernadette Meertens, HR/People Products, Duurzame inzetbaarheid

Seline de Groot, Secretaris Bestuur Jong Rabo

Hoe zorg jij dat jouw werk past bij jouw behoeften?

"Empowerment van onze leden hebben we laten zien door hen een podium te geven en de klankbordrol als vereniging te versterken. Op die manier dragen wij bij aan de ontwikkeling van Rabobank én die van onze leden.”

Marijke Klaver – Voormalig voorzitter Jong Rabo