Let's Talk Ethics - AI, Biodiversity, Climate, Diversity and much more...

  12:00 uur
  Online via Teams,
  Bestuur
  Nederlandstalig

Kennisverbreding Organisatie thema

Let's talk ethics! 

 

Wist jij dat Jong Rabo een zetel heeft in de Commissie Ethiek van Rabobank? En dat jij op deze manier mee kunt praten over interessante ethische dillema’s binnen de Rabobank?

 

Wat doet de commissie Ethiek?

De Commissie Ethiek vergadert eens in de 2 maanden. In de commissie zit een vertegenwoordig van managers door de gehele bank. Iedere medewerker kan casussen aandragen. De casussen zijn bankgerelateerd en gaan over dillema’s in het grijze gebied. We kijken niet alleen naar wat kan en moet, maar vooral of we iets willen. De Commissie Ethiek formuleert een standpunt en zorgt dat de juiste entiteit binnen de bank aan de slag kan.

Welk ethisch dillemma gaan we bespreken?

De dillemmas voor aankomende sessies zijn; Responsible AI, Biodiversiteit, Klimaat, Geopolitiek, Carbon Credits en Diversiteit, Equity & Inclusie. 

Ben je benieuwd naar de thema’s waar de Commissie Ethiek zich in het verleden over heeft uitgesproken? Via RaboHub kun je lezen wat er zoal aan bod is gekomen > Casuïstiek (sharepoint.com).

Wat wordt er van mij verwacht?

De zetel die Jong Rabo heeft in de Commissie Ethiek is namens alle jonge medewerkers van Rabobank. Jouw input is dus ontzettend belangrijk! Je hoeft absoluut geen expert te zijn over een bepaald thema of expert te zijn over Ethiek. Het is veel belangrijker dat jij vanuit jouw referentiekader met ons meedenkt en je mening kunt vormen en geven over de thema’s. Jouw input nemen we mee naar de Commissie Ethiek.

 

Dus… Schrijf je in en praat mee!

De sessie vindt online plaats van 12.00 tot 13.00. Voel jij vrij om van je lunch te genieten tijdens de sessie.

Deze activiteit zal iedere 2 maanden – voorafgaand aan de Commissie Ethiek vergadering – worden georganiseerd. Kun je er deze keer niet bij zijn? Houd onze kanalen in de gaten voor de volgende sessie!

 

Aanvang: maandag 17 april 2023 om 12:00
Organiserende commissie Bestuur
Inschrijven vanaf: donderdag 13 april 2023 om 12:00
Inschrijven t/m: maandag 17 april 2023 om 09:00

Online via Teams - ,

Log in om te bekijken wie zich heeft aangemeld voor deze activiteit.

"Door onze leden in contact te brengen met jongeren van andere verenigingen worden ze uitgedaagd om out of the box te denken,
dat resulteert in leerzame multidisciplinaire bijeenkomsten met een prachtige dynamiek!”

Yannick de Rooij – Voormalig voorzitter Jong Rabo