Jong Rabo

Auteur: Jessica White, Bestuur

Voel jij je maatschappelijk verantwoordelijk en wil je meedenken over onderwerpen zoals de arbeidsmarkt, loopbaanontwikkeling en pensioenen? Vind je het belangrijk dat de stem van jongeren vanuit de vakbeweging wordt gehoord? Dan zoeken wij jou!

Over de VCP Young Professionals

De VCP Young Professionals (VCP YP), onderdeel van de Vakcentrale voor Professionals (VCP), laat het geluid van Young Professionals horen over thema’s die relevant zijn voor hen. De VCP YP bestaat over het algemeen uit jonge werknemers die aan de start van hun carrière staan met een middelbare of hogere opleiding uit diverse sectoren en branches. De organisatie praat op het hoogste niveau mee over diverse onderwerpen via diverse overlegtafels zoals het SER Jongerenplatform. Jong Rabo bezet een stoel in het bestuur van de VCP YP en Ylona (Jong Rabo bestuurslid Externe Betrekkingen) zoekt enkele leden die het leuk vinden om mee te denken.

Over de denktank

In de (nu nieuw op te richten) denktank van de VCP YP praten we graag met diverse jongeren (vanuit aangesloten organisaties bij de VCP en VCP YP) over thema’s die voor onze toekomst relevant zijn. Hoe moeten we het studieleenstelsel herzien? Wat moet er veranderen op de arbeidsmarkt? Is er genoeg aandacht voor thuiswerkende jongeren? In de denktank is er alle ruimte om hierover in gesprek te gaan zodat het bestuur van de VCP YP dit geluid goed kan laten horen in de politieke gangen. We komen zo’n zes keer per jaar (virtueel) bijeen om hier over te brainstormen en opinies te delen.

Doel van VCP Young Professionals

De VCP YP wil graag (meer) jongeren actief betrekken bij sociaaleconomische vraagstukken. We vinden het belangrijk om jongeren het nut en de noodzaak van dit overleg in de polder te laten zien.

Interesse?

Meer weten of interesse? Neem contact op via Ylona.Mak@rabobank.nl

Gezocht! Meedenkers bij de VCP Young Professionals

"Mijn lidmaatschap bij Jong Rabo was een bijzonder grote meerwaarde in mijn Rabobankcarrière.
De door mij gevolgde activiteiten bij Jong Rabo waren altijd energizing”

Femke Oude Geerdink – Voormalig Commissielid Jong Rabo